CHỌN ĐỐI TÁC CUNG CẤP THỰC PHẨM CHO NHÀ HÀNG
15,Th5,2017

Đối với các quán ăn, hàng ăn nhỏ bạn có thể tự đi chợ chọn thực phẩm mỗi ngày, song với các nhà hàng lớn việc đi chợ mỗi ngày là không khả thi, khi...